Teenused

Meie teenused on alati paindlikult kohandatud kliendi muutuvate vajaduste järgimiseks.

Sageli moodustavad tööjõukulud üldkuludest kõige olulisema osa. Meie eesmärgiks on tööjõukulude kiire kasvu ja kliendi äritegevuse kasumi vahekorra paremaks muutmine ning selle kaudu kliendi konkurentsivõime paranemisele kaasaaitamine.

Logistikateenused
Personalirent on üks personaliprobleemi võimalikke lahendusi logistika valdkonnas. 


Bürooteenused
Tööjõurent on kõige kiirem, paindlikum ja samas ka kõige ökonoomsem viis lahendada vajadust bürootöötajate järele.